Amadeus Classic Comprehensive Course

Dette er et fullverdig kurs som er delt inn i 5 deler. Del 1 og 2 omfatter Airline Reservation hvor du lærer å bygge opp en bestilling eller en PNR (Passenger Name Record) med all nødvendig informasjon som; navn, reiserute, kontaktelementer, billettering og betaling. Du lærer også hvordan du endrer en bestilling og hvordan du avbestiller. Noen kunder har spesielle behov og du lærer hvordan du håndterer bestilling av reiser for barn, hvordan du bestiller seter, bestilling av spesialmat og annen viktig informasjon. Del 3 omfatter prising, billettering, notetolkning og kø-struktur. Del 4 og 5 omfatter bestilling, endring og avbestilling av hotell og leiebil. Du lærer om priser og hvordan du håndterer spesielle ønsker som beliggenhet, valg av kjede eller selskap, spesialutstyr osv. I tillegg lærer du hvordan du bruker kø-systemet i Amadeus. Du har hele tiden tilgang til en stor database med muligheter for å trene på egen hånd. Kurset er beregnet til 70 timer.

Amadeus Classic Comprehensive Course

​Airline Reservations I

 • Lesson 2632-1-1 — Introduction, Sign In and Out, Work Areas

 • Drill 2632-1-1 — Concentrated practice of entries taught in Lesson 1

 • Lesson 2632-1-2 — Encode and Decode

 • Drill 2632-1-2 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 2

 • Lesson 2632-1-3 — Introduction to the PNR

 • Drill 2632-1-3 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 3

 • Lesson 2632-1-4 — PNR Redisplay, Displaying PNR SubFields

 • Drill 2632-1-4 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 4

 • Exercise 2632-1-1 — Practice retrieving 5 PNRs

 • Quiz 2632-1-1 — Questions on Lessons 1 through 4

 • Lesson 2632-1-5 — Timetables, Flight Details

 • Drill 2632-1-5 — Concentrated practice of entries taught in Lesson 5

 • Lesson 2632-1-6 — Flight Availability, Return Availability, Schedules, Shortcut Flight Info

 • Drill 2632-1-6 — Concentrated practice of entries taught in Lesson 6

 • Exercise 2632-1-2 — Practice working with timetables and availability displays

 • Quiz 2632-1-2 — Questions on Lessons 5 and 6

 • Lesson 2632-1-7 — Booking Seats from Availability

 • Drill 2632-1-7 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 7

 • Lesson 2632-1-8 — Name Elements, Contact Elements

 • Drill 2632-1-8 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 8

 • Lesson 2632-1-9 — Ticketing Element, Received-From Element

 • Drill 2632-1-9 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 9

 • Lesson 2632-1-10 — Creating and Ending a complete PNR

 • Drill 2632-1-10 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 10

 • Lesson 2632-1-11 — Delete Required PNR Data

 • Drill 2632-1-11 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 11

 • Exercise 2632-1-3 — Practice working with basic PNRs

 • Quiz 2632-1-3 — Questions on Lessons 7 through 11

 • Lesson 2632-1-12 — Mailing Address and Billing Address Elements

 • Drill 2632-1-12 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 12

 • Lesson 2632-1-13 — General Remark and OSI Message Elements

 • Drill 2632-1-13 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 13

 • Lesson 2632-1-14 — SSR Message Elements, Passenger Information Elements, Frequent Flyer Elements

 • Drill 2632-1-14 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 14

 • Lesson 2632-1-15 — Delete Optional PNR Data

 • Drill 2632-1-15 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 15

 • Exercise 2632-1-4 — Practice working with PNRs

 • Quiz 2632-1-4 — Questions on Lessons 12 through 15

 • Lesson 2632-1-16 — Advance Seating Requests

 • Drill 2632-1-16 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 16

 • Lesson 2632-1-17 — Seat Maps

 • Drill 2632-1-17 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 17

 • Lesson 2632-1-18 — Request Specific Seats, Specific Seat Wish, Modify Seating

 • Drill 2632-1-18 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 18

 • Quiz 2632-1-5 — Questions on Lessons 16 through 18

 • Lesson 2632-1-19 — Calculator and Currency Functions, Minimum Connect Times

 • Drill 2632-1-19 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 19

 • Lesson 2632-1-20 — Help system

 • Drill 2632-1-20 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 20

 • Lesson 2632-1-21 — AIS

 • Drill 2632-1-21 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 21

 • Quiz 2632-1-6 — Questions on Lessons 19 through 21

 • Exam 2632-1-1 — Final Assessment Exam

 • Exam 2632-1-2 — Final Assessment Exam — UK Students

 • Emulator 2632-1-1 — Amadeus Emulator
  Airline Reservations II

 • Lesson 2632-2-1 — Advanced Availability Entries

 • Drill 2632-2-1 — Concentrated practice of entries taught in Lesson 1

 • Lesson 2632-2-2 — Access Types

 • Drill 2632-2-2 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 2

 • Lesson 2632-2-3 — Direct Flight Booking, Waitlist, Open/ARNK/Passive Segments

 • Drill 2632-2-3 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 3

 • Exercise 2632-2-1 — Practice working with 5 PNRs

 • Quiz 2632-2-1 — Questions on Lessons 1 through 3

 • Lesson 2632-2-4 — PNR Claim

 • Drill 2632-2-4 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 4

 • Lesson 2632-2-5 — Split Party

 • Drill 2632-2-5 — Concentrated practice of entries taught in Lesson 5

 • Lesson 2632-2-6 — Non-Homogeneous PNRs

 • Drill 2632-2-6 — Concentrated practice of entries taught in Lesson 6

 • Lesson 2632-2-7 — Customer Profiles

 • Drill 2632-2-7 — Concentrated practice of the entries in Lesson 7

 • Exercise 2632-2-2 — Practice of advanced PNR concepts

 • Quiz 2632-2-2 — Questions on Lessons 4 through 7

 • Lesson 2632-2-8 — Queue Count, Queue Placement, Option Element

 • Drill 2632-2-8 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 8

 • Lesson 2632-2-9 — Queue Access/Exit, Remove/Delay Queued PNRs

 • Drill 2632-2-9 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 9

 • Lesson 2632-2-10 — Change Segment Status, Schedule Change, Waitlist Assurance

 • Drill 2632-2-10 — Concentrated practice of the entries in Lesson 10

 • Exercise 2632-2-3 — Practice working with queues

 • Quiz 2632-2-3 — Questions on Lessons 8 through 10

 • Exam 2632-2-1 — Final Assessment Exam

 • Exam 2632-2-2 — Final Assessment Exam — Alternative Exam

 • Emulator 2632-2-1 — Amadeus Emulator
  Automated Fares and Ticketing

 • Lesson 2632-3-1 — Basic Fare displays, carrier specific fares

 • Drill 2632-3-1 — Concentrated practice of entries taught in Lesson 1

 • Lesson 2632-3-2 — Fare displays for specific dates

 • Drill 2632-3-2 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 2

 • Lesson 2632-3-3 — Additional fare display options

 • Drill 2632-3-3 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 3

 • Lesson 2632-3-4 — Fare display follow up entries

 • Drill 2632-3-4 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 4

 • Lesson 2632-3-5 — Fare notes

 • Drill 2632-3-5 — Concentrated practice of entries taught in Lesson 5

 • Quiz 2632-3-1 — Questions on Lessons 1 through 5

 • Lesson 2632-3-6 — Itinerary Pricing

 • Drill 2632-3-6 — Concentrated practice of entries taught in Lesson 6

 • Lesson 2632-3-7 — Best Buy Pricing

 • Drill 2632-3-7 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 7

 • Lesson 2632-3-8 — Stored Itinerary Pricing

 • Drill 2632-3-8 — Concentrated practice of the entries in Lesson 8

 • Lesson 2632-3-9 — Pricing Options

 • Drill 2632-3-9 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 9

 • Exercise 2632-3-2 — Practice of itinerary pricing

 • Quiz 2632-3-2 — Questions on Lessons 6 through 9

 • Lesson 2632-3-10 — PNR Fare Elements

 • Drill 2632-3-10 — Concentrated practice of the entries in Lesson 10

 • Lesson 2632-3-11 — Ticketing

 • Drill 2632-3-11 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 11

 • Lesson 2632-3-12 — Ticket Exchange and Refund

 • Quiz 2632-3-3 — Questions on Lessons 10 through 12

 • Exam 2632-3-1 — Final Assessment Exam

 • Exam 2632-3-2 — Final Assessment Exam — Alternative Exam

 • Emulator 2632-3-1 — Amadeus Emulator
  Rental Car Reservations

 • Lesson 2632-4-1 — Car Location Lists

 • Drill 2632-4-1 — Concentrated practice of entries taught in Lesson 1

 • Lesson 2632-4-2 — Display and Book from Multi-Company Car Availability

 • Drill 2632-4-2 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 2

 • Lesson 2632-4-3 — Display and Book from Single-Company Car Availability

 • Drill 2632-4-3 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 3

 • Lesson 2632-4-4 — Direct Car Availability Entries

 • Drill 2632-4-4 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 4

 • Exercise 2632-4-1 — Practice booking cars

 • Quiz 2632-4-1 — Questions on Lessons 1 through 4

 • Lesson 2632-4-5 — Car Availability Options

 • Drill 2632-4-5 — Concentrated practice of entries taught in Lesson 5

 • Lesson 2632-4-6 — Rental Car Reservations Qualifiers and Direct Rental Car Reservations

 • Drill 2632-4-6 — Concentrated practice of entries taught in Lesson 6

 • Exercise 2632-4-2 — Practice booking cars with availability and booking qualifiers

 • Quiz 2632-4-2 — Questions on Lessons 5 and 6

 • Lesson 2632-4-7 — Car Segment Modify Entries

 • Drill 2632-4-7 — Concentrated practice of the entries in Lesson 7

 • Lesson 2632-4-8 — Car Rate Features, Car Terms, Rental Car Policies

 • Drill 2632-4-8 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 8

 • Quiz 2632-4-3 — Questions on Lessons 7 and 8

 • Exam 2632-4-1 — Final Assessment Exam

 • Emulator 2632-4-1 — Amadeus Emulator
  Hotel Reservations

 • Lesson 2632-5-1 — Hotel Location Lists

 • Drill 2632-5-1 — Concentrated practice of entries taught in Lesson 1

 • Lesson 2632-5-2 — Display Multi-Property Hotel Availability

 • Drill 2632-5-2 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 2

 • Lesson 2632-5-3 — Display and Book from Single Property Hotel Availability

 • Drill 2632-5-3 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 3

 • Lesson 2632-5-4 — Direct Hotel Availability Entries

 • Drill 2632-5-4 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 4

 • Quiz 2632-5-1 — Questions on Lessons 1 through 4

 • Lesson 2632-5-5 — Hotel Display Options

 • Drill 2632-5-5 — Concentrated practice of entries taught in Lesson 5

 • Lesson 2632-5-6 — Hotel Points of Reference

 • Drill 2632-5-6 — Concentrated practice of entries taught in Lesson 6

 • Lesson 2632-5-7 — Hotel Features Entries

 • Drill 2632-5-7 — Concentrated practice of entries taught in Lesson 7

 • Lesson 2632-5-8 — Hotel Booking Qualifiers and Chain-Specific Help Pages

 • Drill 2632-5-8 — Concentrated practice of the entries in Lesson 8

 • Quiz 2632-5-2 — Questions on Lessons 5 through 8

 • Lesson 2632-5-9 — Hotel Reservations Directly and from a Location List

 • Drill 2632-5-9 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 9

 • Lesson 2632-5-10 — Change, Add to, Delete from, and Cancel Hotel Segments

 • Drill 2632-5-10 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 10

 • Quiz 2632-5-3 — Questions on Lessons 9 and 10

 • Exam 2632-5-1 — Final Assessment Exam

 • Emulator 2632-5-1 — Amadeus Emulator

© 2018 av Training for Travel. Driftes av Wix.com.

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon