Amadeus GDS Fares, Pricing, Ticketing, EMDs

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i å lese regler for ulike priser, finne frem til riktig pris via ulike input, utstede billetter og EMDs. Du lærer også om håndtering av ancillary service samt hvordan du skriver om og refunderer billetter. Du har hele tiden tilgang til en stor database med muligheter for å trene på egen hånd. Kurset er beregnet til 20 timer.

Amadeus GDS Fares, Pricing, Ticketing, EMDs
 • Lesson 2632-3-1 — Basic Fare displays, carrier specific fares

 • Drill 2632-3-1 — Concentrated practice of entries taught in Lesson 1

 • Lesson 2632-3-2 — Fare displays for specific dates

 • Drill 2632-3-2 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 2

 • Lesson 2632-3-3 — Additional fare display options

 • Drill 2632-3-3 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 3

 • Lesson 2632-3-4 — Fare display follow up entries

 • Drill 2632-3-4 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 4

 • Lesson 2632-3-5 — Fare notes

 • Drill 2632-3-5 — Concentrated practice of entries taught in Lesson 5

 • Quiz 2632-3-1 — Questions on Lessons 1 through 5

 • Lesson 2632-3-6 — Itinerary Pricing

 • Drill 2632-3-6 — Concentrated practice of entries taught in Lesson 6

 • Lesson 2632-3-7 — Best Buy Pricing

 • Drill 2632-3-7 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 7

 • Lesson 2632-3-8 — Stored Itinerary Pricing

 • Drill 2632-3-8 — Concentrated practice of the entries in Lesson 8

 • Lesson 2632-3-9 — Pricing Options

 • Drill 2632-3-9 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 9

 • Exercise 2632-3-2 — Practice of itinerary pricing

 • Quiz 2632-3-2 — Questions on Lessons 6 through 9

 • Lesson 2632-3-10 — PNR Fare Elements

 • Drill 2632-3-10 — Concentrated practice of the entries in Lesson 10

 • Lesson 2632-3-11 — Ticketing

 • Drill 2632-3-11 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 11

 • Lesson 2632-3-12 — Ticket Exchange and Refund

 • Quiz 2632-3-3 — Questions on Lessons 10 through 12

 • Exam 2632-3-1 — Final Assessment Exam

 • Exam 2632-3-2 — Final Assessment Exam — Alternative Exam

 • Emulator 2632-3-1 — Amadeus Emulator

© 2018 av Training for Travel. Driftes av Wix.com.

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon