top of page

Amadeus GDS Fares, Pricing, Ticketing, EMDs

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i å lese regler og restriksjoner for ulike priser, finne frem til riktig pris via ulike input, utstede billetter og EMDs. Du lærer også om håndtering av ancillary service samt hvordan du skriver om og refunderer billetter. Du har hele tiden tilgang til en stor database med muligheter for å trene på egen hånd. Kurset er beregnet til 20 timer.

Amadeus GDS Fares, Pricing, Ticketing, EMDs

CONTENTS

  • Navigation Tutorial

  • System Basics

  • Basic Airline Fares and Fare Notes

  • Basic Itinerary Pricing

  • Basic Ticketing

  • Electronic Miscellaneous Documents (EMD)

Final Examination

  • Exam 1 - Fares and Ticketing

bottom of page