Modul 2 er delt inn i 2 separate kurs. I kurs 4 (Amadeus Car Reservation) lærer du hvordan du bestiller og administrerer leiebil. I kurs 5 (Amadeus Hotel Reservation) lærer du hvordan du bestiller og administrerer hotell.

Kursene er lagt opp med leksjoner, praktiske oppgaver, tester og eksamen - se detaljer under. I programmet finnes det også en simulator hvor man kan trene på egen hånd: bestilling, endring, avbestilling etc. 

Det er beregnet ca 40 timer for å fullføre hele Modul 2 og kurset må være fullført innen 6 mpneder. Kurset og alt kursmateriell er på engelsk.

Amadeus Airline Reservation
 • Airline Reservations I
  Lesson 2632-1-1 — Introduction, Sign In and Out, Work Areas
  Drill 2632-1-1 — Concentrated practice of entries taught in Lesson 1
  Lesson 2632-1-2 — Encode and Decode
  Drill 2632-1-2 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 2
  Lesson 2632-1-3 — Introduction to the PNR
  Drill 2632-1-3 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 3
  Lesson 2632-1-4 — PNR Redisplay, Displaying PNR SubFields
  Drill 2632-1-4 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 4
  Exercise 2632-1-1 — Practice retrieving 5 PNRs
  Quiz 2632-1-1 — Questions on Lessons 1 through 4
  Lesson 2632-1-5 — Timetables, Flight Details
  Drill 2632-1-5 — Concentrated practice of entries taught in Lesson 5
  Lesson 2632-1-6 — Flight Availability, Return Availability, Schedules, Shortcut Flight Info
  Drill 2632-1-6 — Concentrated practice of entries taught in Lesson 6
  Exercise 2632-1-2 — Practice working with timetables and availability displays
  Quiz 2632-1-2 — Questions on Lessons 5 and 6
  Lesson 2632-1-7 — Booking Seats from Availability
  Drill 2632-1-7 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 7
  Lesson 2632-1-8 — Name Elements, Contact Elements
  Drill 2632-1-8 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 8
  Lesson 2632-1-9 — Ticketing Element, Received-From Element
  Drill 2632-1-9 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 9
  Lesson 2632-1-10 — Creating and Ending a complete PNR
  Drill 2632-1-10 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 10
  Lesson 2632-1-11 — Delete Required PNR Data
  Drill 2632-1-11 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 11
  Exercise 2632-1-3 — Practice working with basic PNRs
  Quiz 2632-1-3 — Questions on Lessons 7 through 11
  Lesson 2632-1-12 — Mailing Address and Billing Address Elements
  Drill 2632-1-12 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 12
  Lesson 2632-1-13 — General Remark and OSI Message Elements
  Drill 2632-1-13 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 13
  Lesson 2632-1-14 — SSR Message Elements, Passenger Information Elements, Frequent Flyer Elements
  Drill 2632-1-14 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 14
  Lesson 2632-1-15 — Delete Optional PNR Data
  Drill 2632-1-15 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 15
  Exercise 2632-1-4 — Practice working with PNRs
  Quiz 2632-1-4 — Questions on Lessons 12 through 15
  Lesson 2632-1-16 — Advance Seating Requests
  Drill 2632-1-16 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 16
  Lesson 2632-1-17 — Seat Maps
  Drill 2632-1-17 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 17
  Lesson 2632-1-18 — Request Specific Seats, Specific Seat Wish, Modify Seating
  Drill 2632-1-18 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 18
  Quiz 2632-1-5 — Questions on Lessons 16 through 18
  Lesson 2632-1-19 — Calculator and Currency Functions, Minimum Connect Times
  Drill 2632-1-19 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 19
  Lesson 2632-1-20 — Help system
  Drill 2632-1-20 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 20
  Lesson 2632-1-21 — AIS
  Drill 2632-1-21 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 21
  Quiz 2632-1-6 — Questions on Lessons 19 through 21
  Exam 2632-1-1 — Final Assessment Exam
  Exam 2632-1-2 — Final Assessment Exam — UK Students
  Emulator 2632-1-1 — Amadeus Emulator

 • Airline Reservations II
  Lesson 2632-2-1 — Advanced Availability Entries
  Drill 2632-2-1 — Concentrated practice of entries taught in Lesson 1
  Lesson 2632-2-2 — Access Types
  Drill 2632-2-2 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 2
  Lesson 2632-2-3 — Direct Flight Booking, Waitlist, Open/ARNK/Passive Segments
  Drill 2632-2-3 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 3
  Exercise 2632-2-1 — Practice working with 5 PNRs
  Quiz 2632-2-1 — Questions on Lessons 1 through 3
  Lesson 2632-2-4 — PNR Claim
  Drill 2632-2-4 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 4
  Lesson 2632-2-5 — Split Party
  Drill 2632-2-5 — Concentrated practice of entries taught in Lesson 5
  Lesson 2632-2-6 — Non-Homogeneous PNRs
  Drill 2632-2-6 — Concentrated practice of entries taught in Lesson 6
  Lesson 2632-2-7 — Customer Profiles
  Drill 2632-2-7 — Concentrated practice of the entries in Lesson 7
  Exercise 2632-2-2 — Practice of advanced PNR concepts
  Quiz 2632-2-2 — Questions on Lessons 4 through 7
  Lesson 2632-2-8 — Queue Count, Queue Placement, Option Element
  Drill 2632-2-8 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 8
  Lesson 2632-2-9 — Queue Access/Exit, Remove/Delay Queued PNRs
  Drill 2632-2-9 — Concentrated practice of the entries taught in Lesson 9
  Lesson 2632-2-10 — Change Segment Status, Schedule Change, Waitlist Assurance
  Drill 2632-2-10 — Concentrated practice of the entries in Lesson 10
  Exercise 2632-2-3 — Practice working with queues
  Quiz 2632-2-3 — Questions on Lessons 8 through 10
  Exam 2632-2-1 — Final Assessment Exam
  Exam 2632-2-2 — Final Assessment Exam — Alternative Exam
  Emulator 2632-2-1 — Amadeus Emulator

© 2018 av Training for Travel. Driftes av Wix.com.

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon